Detail formuláře

Zadavatel
Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace
 
IČ: 00602124
 
Středoškolská, Zábřeh, 70030 Ostrava
Rámcová smlouva
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky
Stavební práce
Druh
Provádění
Zakázka vypisována jménem
jiného zadavatele
Lhůta pro podání nabídek
29.07.2013 (-3048 dní)
Podpořeno z fondů EU
Požadované certifikáty, normy
Není požadováno
Požadovaná jistota
Není požadováno
Požadovaní kvalifikovaní pracovníci
Profesní kvalifikační předpoklady splní uchazeč doložením dokladů, opravňujícím k podnikání v rozsahu:
- prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
Uchazeč může prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů prostou kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (vybraný uchazeč, se kterým bude uzavřená smlouva, předloží tyto doklady v originále nebo ověřené kopii před podpisem smlouvy).
Objem požadovaných minulých zakázek
Technické kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který předloží seznam min. 3 stavebních zakázek, každou o objemu min. 300 tis Kč bez DPH.
Další požadavky
Není požadováno

IČO dodavatele
47675853
Název dodavatele
VOKD, a.s.
Adresa
Nákladní 3179/1, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, Moravská Ostrava, 70200
Stát
Česká Republika
IČO dodavatele
64617874
Název dodavatele
STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
Adresa
Mostárenská 1140/48, Ostrava - Vítkovice, Vítkovice, 70300
Stát
Česká Republika
IČO dodavatele
27772314
Název dodavatele
ZEMASTAV s.r.o.
Adresa
Frýdecká 708/462, Ostrava - Slezská Ostrava, Kunčice, 71900
Stát
Česká Republika

Část zakázky č.1

Název části zakázky
Stavba plotu - SPŠCHG Ostrava
Předmět zakázky
Výstavba betonového a kovového plotu na pozemku (p.č. 642/7) SPŠCHG Ostrava dle projektové dokumentace.
Očekávaná cena
523 000,00 CZK
Zakázka na dobu neurčitou
Doba trvání této části zakázky - Od:
01.08.2013
Doba trvání této části zakázky - Do:
14.10.2013
Kritérium pro výběr vítěze
Nejnižší nabídková cena
Použita elektronická aukce

Kategorie předmětu (CPV)
45000000-7 Stavební práce