Detail formuláře

Zadavatel
Obec Grymov
 
IČ: 00636231
 
Grymov, 75121 Grymov
Rámcová smlouva
Druh řízení
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky
Služby
Kategorie
Jiné služby
Zakázka vypisována jménem
jiného zadavatele
Lhůta pro podání nabídek
15.08.2016 (-1935 dní)
Podpořeno z fondů EU
Požadované certifikáty, normy
Profesní a technické kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč, který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
c) seznam obdobných vodohospodářských zakázek za posledních 5 let; kvalifikační předpoklady naplní uchazeč, který za uvedené období prokazatelně realizoval alespoň 3 zakázky obdobného rozsahu na úseku projekce vodohospodářských staveb
d) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných služeb
Požadovaná jistota
Není požadováno
Požadovaní kvalifikovaní pracovníci
Není požadováno
Objem požadovaných minulých zakázek
Není požadováno
Další požadavky
Není požadováno

Část zakázky č.1

Název části zakázky
Výzva k předlořžení nabídky na zpracování kompletní projektové dokumentace "Kanalizace a ČOV Grymov"
Předmět zakázky
Zpracování projektové dokumentace "Kanalizace a ČOV Grymov"
Očekávaná cena
Nezadáno
Zakázka na dobu neurčitou
Doba trvání této části zakázky - Od:
11.07.2016
Doba trvání této části zakázky - Do:
15.08.2016
Kritérium pro výběr vítěze
Nejnižší nabídková cena
Použita elektronická aukce