Zakázka
Název zakázky
Dokončení tlakové kanalizace Vltavská, Zahradní, Příčná -obec Nelahozeves, podružné řady a domovní čerpací jímky (DČJ)
Zadavatel
Obec Nelahozeves
 
IČ: 00237094
 
Školní, 27751 Nelahozeves
Evidenční číslo
P17V00000325
Evidenční číslo zakázky v ISVZ
Nezadáno
Velikost zakázky
Podlimitní
Zveřejnění
24.05.2017 12:42
Stav
Ukončena
Cena
6 132 012,00 CZK

OZ24.05.2017 09:30Ing. Josef Kebrle

OZZ18.07.2017 09:10Ing. Josef Kebrle
Zobrazit historii

ZZZ08.07.2019 16:29Ing. Josef Kebrle

Smlouvasmlouva o dílo (2).pdf14.05.2018 09:41
Zadávací dokumentacePříloha č. 1 - Krycí list nabídky - dokončení tlakové kanalizace Vltavská, Zahradní, Příčná.docx24.05.2017 09:32
Zadávací dokumentacePříloha č. 2 - Čestné prohlášení - dokončení tlakové kanalizace Vltavská, Zahradní, Příčná.docx24.05.2017 09:33
Zadávací dokumentace06_VÝKRES VÝZTUŽE DVOUPLÁŠŤOVÉ PLASTOVÉ JÍMKY.pdf29.05.2017 09:13
Zadávací dokumentace07_VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ.pdf29.05.2017 09:13
Zadávací dokumentacePříloha č. 4- Slepý výkaz výměr.xls24.05.2017 09:41
Zadávací dokumentacepříloha č. 5 - Smlouva o dílo f2.docx24.05.2017 09:42
Zadávací dokumentacepříloha č. 6 - Prehled subdodavatelu.docx24.05.2017 09:42
Zadávací dokumentace01_Technická zpráva - SO 01, PS 01.pdf29.05.2017 09:10
Zadávací dokumentace02_PŘEHLEDNÁ SITUACE.pdf29.05.2017 09:11
Zadávací dokumentace03_KOORDINAČNÍ SITUACE-SO 01, PS 01.pdf29.05.2017 09:11
Zadávací dokumentace04_DČJ - VZOROVÝ PODÉLNÝ ŘEZ.pdf29.05.2017 09:12
Zadávací dokumentace05_STAVEBNÍ ČÁST - DOMOVNÍ ČERPACÍ JÍMKY.pdf29.05.2017 09:12
Zadávací dokumentace01_Technická zpráva - SO 03.pdf29.05.2017 09:16
Zadávací dokumentace02_PŘEHLEDNÁ SITUACE.pdf29.05.2017 09:16
Zadávací dokumentace03_KOORDINAČNÍ SITUACE.pdf29.05.2017 09:17
Zadávací dokumentace04_DČJ - PODÉLNÝ ŘEZ.pdf29.05.2017 09:17
Zadávací dokumentace05_STAVEBNÍ ČÁST - DOMOVNÍ ČERPACÍ JÍMKY.pdf29.05.2017 09:18
Zadávací dokumentace06_VÝKRES VÝZTUŽE DVOUPLÁŠŤOVÉ PLASTOVÉ JÍMKY.pdf29.05.2017 09:18
Zadávací dokumentace07_VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ.pdf29.05.2017 09:19
Zadávací dokumentace01_TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf29.05.2017 09:21
Zadávací dokumentace02_KOORDINAČNÍ SITUACE - LIST Č.1.pdf29.05.2017 09:21
Zadávací dokumentace04_VZOROVÝ VÝKRES SANACE ŠACHET.pdf29.05.2017 09:23
Protokol o výběru nejvhodnější nabídkyrozhodnutí o vyloučení účastníka 2.pdf17.07.2017 10:55
Protokol o výběru nejvhodnější nabídkyrozhodnutí o výběru LT-BAu.pdf18.07.2017 09:39
Smlouvasmlouva o dílo (1).pdf14.05.2018 09:40
Zadávací dokumentaceZadávací dokumentace VZP f2.docx24.05.2017 09:31
Zadávací dokumentace04_VZOROVÝ VÝKRES SANACE ŠACHET.pdf29.05.2017 09:29
Zadávací dokumentacevysvětlení zadávací dokumentace č.1.pdf29.05.2017 12:49
Zadávací dokumentacedotaz č. 2 (1).pdf31.05.2017 10:17
Zadávací dokumentacedotaz č. 2 (2).pdf31.05.2017 10:17
opravená dokumentace03_KOORDINAČNÍ SITUACE - LIST Č.2.pdf29.05.2017 09:28   
rozhodnutí o vyloučení účaystníka ZŘRozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení podepsano.pdf03.07.2017 11:51   
prodloužení lhůty pro podání nabídekprodloužení lhůty pro podání nabídek.docx29.05.2017 12:48   
zpráva z VŘ podlimitní veřejné zakázkyZpráva z výběrového řízení podlimitní kanalizace VPZ.docx03.07.2017 11:52