Zakázka
Název zakázky
Chodník - Horní Podluží - III.etapa
Zadavatel
Obec Horní Podluží
 
IČ: 00524221
 
Horní Podluží, Žofín, 40757 Horní Podluží
Evidenční číslo
P18V00000395
Evidenční číslo zakázky v ISVZ
Nezadáno
Velikost zakázky
Zakázka malého rozsahu
Zveřejnění
26.04.2018 10:18
Stav
Ukončena

OZ26.04.2018 09:34Karel Kopecký

OZZ05.06.2018 15:02Karel Kopecký

ZZZ07.05.2019 11:12Karel Kopecký

Zadávací dokumentace10_Souhlas_s_vynětím_Vejnar.pdf26.04.2018 09:57
Zadávací dokumentace11_Souhlas_s_vynětím_Rejzek.pdf26.04.2018 09:57
Zadávací dokumentace2016535_B.1. Celková situace stavby.pdf26.04.2018 09:42
Zadávací dokumentaceZadavaci_dok_Chodnik_III_et_H_P_2018.pdf26.04.2018 09:37
Zadávací dokumentacePrilohy_1_5_kryci_list_prohlaseni_Chodnik_III_et_H_P__2018.doc26.04.2018 09:38
Zadávací dokumentace2016535_0_Celo.pdf26.04.2018 09:40
Zadávací dokumentace2016535_A. Průvodní zpráva.pdf26.04.2018 09:41
Zadávací dokumentace2016535_B.2. Situace stavby.pdf26.04.2018 09:43
Zadávací dokumentace2016535_B.6. Bezbariérové užívání stavby.pdf26.04.2018 09:43
Zadávací dokumentace2016535_B.1. Celková situace stavby.pdf26.04.2018 09:44
Zadávací dokumentace2016535_B.6.1. Bezbariérové užívání stavby.pdf26.04.2018 09:45
Zadávací dokumentace2016535_C.1.1.Technicka Zprava.pdf26.04.2018 09:45
Zadávací dokumentace2016535_C.1.2.3.1. Vzorove pricne rezy.pdf26.04.2018 09:47
Zadávací dokumentace2016535_C.1.2.3.2. Vzorove pricne rezy.pdf26.04.2018 09:47
Zadávací dokumentace2016535_C.1.2.3.3. Vzorove pricne rezy.pdf26.04.2018 09:48
Zadávací dokumentace2016535_C.1.2.3.4. Vzorove pricne rezy.pdf26.04.2018 09:49
Zadávací dokumentace2016535_C.1.2.3.5. Vzorove pricne rezy.pdf26.04.2018 09:49
Zadávací dokumentace2016535_C.1.2.3.6. Vzorove pricne rezy.pdf26.04.2018 09:50
Zadávací dokumentace2016535_C.1.2.3.7. Vzorove pricne rezy.pdf26.04.2018 09:51
Zadávací dokumentace2016535_E.1. Technická zpráva.pdf26.04.2018 09:51
Zadávací dokumentace2016535_E.2. Situace staveniste.pdf26.04.2018 09:52
Zadávací dokumentace01_Pozemky_stavby.pdf26.04.2018 09:53
Zadávací dokumentace02_Smlouva_Vejnar.pdf26.04.2018 09:53
Zadávací dokumentace03_Smlouva_Samkovi.pdf26.04.2018 09:53
Zadávací dokumentace04_Smlouva_Rejzek.pdf26.04.2018 09:54
Zadávací dokumentace05_Smlouva_Chládková.pdf26.04.2018 09:54
Zadávací dokumentace06_Smlouva_Fejtkovi.pdf26.04.2018 09:55
Zadávací dokumentace07_Smlouva_Daňková.pdf26.04.2018 09:55
Zadávací dokumentace08_Souhlas_s_vynětím_Samkovi.pdf26.04.2018 09:56
Zadávací dokumentace09_Souhlas_s_vynětím_Daňková.pdf26.04.2018 09:56
Zadávací dokumentace10_Souhlas_s_vynětím_Vejnar.pdf26.04.2018 09:56
Zadávací dokumentace12_Souhlas_s_vynětím_Chládková.pdf26.04.2018 09:58
Zadávací dokumentace11_Souhlas_s_vynětím_Rejzek.pdf26.04.2018 09:58
Specifikace fungování rámcové smlouvy13_Souhlas_s_vynětím_Fejtkovi.pdf26.04.2018 09:58
Zadávací dokumentace14_Vyjádření_MĚÚ_UP_Vdf.pdf26.04.2018 09:59
Zadávací dokumentace15_Závazné_stanov._HZS.pdf26.04.2018 09:59
Zadávací dokumentace16_Závazné_stanov_KHS.pdf26.04.2018 10:00
Zadávací dokumentace17_Vyjádření_AOP.pdf26.04.2018 10:01
Zadávací dokumentace18_Souhlasné_stanovisko_Min_obrany.pdf26.04.2018 10:02
Zadávací dokumentace19_Vyjádření_MĚÚ_Vdf.pdf26.04.2018 10:02
Zadávací dokumentace20_Stanovisko_NIPI_Bezbar.pdf26.04.2018 10:02
Zadávací dokumentace21_Souhlas_se_stavbou_Obec_H_Podl.pdf26.04.2018 10:03
Zadávací dokumentace22_Souhlas_se_stavbou_Ob_urad_H_Podluží.pdf26.04.2018 10:03
Zadávací dokumentace23_Souhlas_se_stavbou_MĚÚ_ZP_Vdf.pdf26.04.2018 10:03
Zadávací dokumentace24_Souhlas_se_stavbou_KŘP_ÚK.pdf26.04.2018 10:04
Zadávací dokumentace25_Vyjádření_SUS.pdf26.04.2018 10:04
Zadávací dokumentace26_Stanovisko_Drážní_úřad.pdf26.04.2018 10:05
Zadávací dokumentace27_SŽDC_souhrnné_stanovisko.pdf26.04.2018 10:05
Zadávací dokumentace28_ČD_Telematika_souhrnné_stanovisko.pdf26.04.2018 10:06
Zadávací dokumentace29_Česká_telekom_infrast_stanovisko.pdf26.04.2018 10:06
Zadávací dokumentace30_Cetin_vyjádření_o_exist_sítí.pdf26.04.2018 10:08
Zadávací dokumentace31_ČEZ_distribuce_souhlas_stanovisko.pdf26.04.2018 10:10
Zadávací dokumentace32_RWE_informační_stanovisko.pdf26.04.2018 10:12
Zadávací dokumentace33_uzemni_rozhodnuti.pdf26.04.2018 10:13
Zadávací dokumentace33_uzemni_rozhodnuti.pdf26.04.2018 10:14
Zadávací dokumentace34_stavebni_povoleni.pdf26.04.2018 10:16
Zadávací dokumentaceVykaz_vymer - 2016535 - Chodník Horní Podluží - III. etapa zadání.xlsx26.04.2018 10:17
Protokol o výběru nejvhodnější nabídkyrozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.pdf05.06.2018 15:03
Smlouva21_SoD_BLAHA_Chod_II_et_D_P_2018.pdf13.06.2018 08:37
Smlouva22_SoD_BLAHA_Pril_1_Rozpocet_Chod_III_et_H_P_2018_kmpr.pdf13.06.2018 08:42
Smlouva23_SoD_BLAHA_Pril_2_Harmonogr_Chod_III_et_H_P_2018.pdf13.06.2018 08:42